hamburger close

Točny

Točna bývá součástí dopravníkového systému a pomocí ní lze změnit směr přepravy (0 až 360 stupňů). Skládá se ze dvou částí, horní část je tvořena dopravníkem a ve spodní části se nachází otočný systém. Na rozdíl od přesuven se zde nemění orientace přepravovaného materiálu vzhledem ke směru pohybu.