hamburger close

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost LOGSYS a. s., se sídlem Hraniční 1397, 691 41 Břeclav, IČO 26981009, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7769 zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, níže popsané osobní údaje.

A) Při přijetí poptávky zboží a služeb, či partnerské spolupráce:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • kontaktní adresu,
 • IČO, DIČ.

Abychom mohli zpracovat nabídku (případně jednat o nabídce), je nutné zpracovávat zmíněné údaje. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Osobní údaje budou společností LOGSYS a. s. zpracovávány po dobu jednání o nabídce a následně uchovávány nejdéle 15 let od zaslání poptávky, pro případ znovuotevření jednání o budoucím projektu.

B) Při uzavření kupní smlouvy:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • kontaktní adresu,
 • IČO, DIČ.

Za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran musí společnost LOGSYS a. s. zpracovávat zmíněné údaje. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Delší doba je možná pouze v případě, že tuto skutečnost požaduje jiný právní předpis.


 1. Společnost LOGSYS a. s. vás může kontaktovat (e-mailem, telefonem) za účelem zaslání obchodního sdělení, a to pouze v případě realizace projektu (objednávky) u společnosti LOGSYS a. s. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Toto právo bude společnost LOGSYS a. s. využívat po dobu 3 let od realizace vašeho posledního nákupu, pokud však nedoje v průběhu tohoto období k odhlášení z vaší strany. 
 2. Zmíněné osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v elektronické a papírové podobě. V případě elektronické podoby společnost LOGSYS a. s. využívá firemní server (který je fyzicky umístěný a zabezpečený v prostorách naší firmy) a informační systém Helios. Dále jsou dokumenty zakládány v papírové podobě do uzamčeného archivu.
 3. Veškeré zpracovávané osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku tvoří dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Výjimkou jsou také zpracovatelé (poskytovatelé softwaru), a to poskytovatel informačního systému Helios, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem,
 • požádat o aktualizaci či opravu vašich osobních údajů,
 • požádat o výmaz vašich osobních údajů (společnost LOGSYS a. s. výmaz provede za předpokladu, že není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti; výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě),
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenos osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. Obrátit se můžete na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakožto plátce DPH musíme postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na námi vydaných daňových dokladech.

 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies