hamburger close

Cookies

Společnost LOGSYS a. s. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek www.logsys.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platformě Google.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. (použití anonymního okna ve vašem prohlížeči)

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.