hamburger close

Zdviže

V případech, kdy je nutné překonat výškové rozdíly, mohou být v dopravníkovém systému použity zdviže a elevátory. Výhodou je překonání vysoké výšky na malém prostoru. Nevýhodou pak omezená přepravní kapacita. Zdvih je ve většině případů řešen elektromechanicky, pro větší zátěže včetně využití protiváhy. Typ integrovaného dopravníku závisí na dopravovaném materiálu.