hamburger close

Letiště

Zavazadla pohybující se po pásu při odbavování nebo při příletu letadel jsou typickým obrázkem každého letiště.

Naše dopravní systémy pro přepravu zavazadel umožňují zkvalitnit tyto provozní procesy a zjednodušit jejich kontrolu. Konkrétní dopravníky navrhujeme na základě požadované přepravní kapacity, počtu vstupních pultů – „Check-In", požadované úrovně rentgenové kontroly a stavebního výkresu budovy.

Odletová část: dopravníky odbavovaných pultů Check-In (vážení, měření délky), sběrné pásové dopravníky (řazení systémem softwarových oken), standardní pásové dopravníky, třídění zapsaných zavazadel (verti-sorter, výklopné rameno, reverzační výhybka), odběrné dopravníky (pásové, válečkové, karusel).

Příletová část: nakládací dopravníky (pásové, válečkové), pásové dopravníky, karuselový dopravník.